HD Nam Khánh

 

Chính sách đổi trả hàng

Chính sách đổi trả hàng nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng khi mua sắm hàng hóa và dịch vụ chính hãng tại HD Nam Khánh, cụ thể như sau:

 

1.  Điều kiện chấp nhận đổi/ Trả hàng khác : ( Không áp dụng cho Máy chiếu )

 

A. Chính sách đổi/trả hàng

Sản phẩm bị lỗi

(do nhà sản xuất)

Thời gian trả sản phẩm

Phí đổi hàng / trả hàng

14 ngày đầu tiên

KHÔNG THU PHÍ

Từ ngày 15 - 28

20% trên giá mua

Từ ngày 29 - 42

30% trên giá mua

Cứ mỗi ngày tiếp theo

Thêm 0.2% trên một ngày

Sản phẩm không bị lỗi

14 ngày đầu tiên

10% trên giá mua

Từ ngày 15 - 28

20% trên giá mua

Từ ngày 29 - 42

30% trên giá mua

Cứ mỗi ngày tiếp theo

Thêm 0.2% trên một ngày

Sản phẩm bị lỗi do người sử dụng

Sản phẩm không còn tem bảo hành, bị rơi, va chạm, ma sát với vật cứng làm trầy xước, cấn móp, sản phẩm bị vào nước ... theo qui định từ chối bảo hành của nhà sản xuất

=> Không áp dụng đổi trả, khách hàng chịu chi phí sửa chữa.

 

 

B. Điều kiện đổi trả hàng

_ Sản phẩm mới phải có giá trị bằng hoặc cao hơn giá trị sản phẩm đổi.

 ​_ Còn hóa đơn mua hàng

_ Còn đầy đủ hộp sản phẩm (Nếu có)

_ Còn đầy đủ phiếu bảo hành (nếu có) và phụ kiện đi kèm

_ Quà khuyến mãi có giá trị (nếu có)

_ Trường hợp thiếu các điều kiện trên: thu phí theo qui định. Ngoài ra, KHÔNG thu thêm bất kỳ phí nào khác

 

1.  Điều kiện chấp nhận đổi/ Trả hàng Áp dụng riêng cho Máy Chiếu

A. Chính sách đổi/trả hàng

Sản phẩm bị lỗi

(do nhà sản xuất)

Thời gian trả sản phẩm

Phí đổi hàng / trả hàng

14 ngày đầu tiên

KHÔNG THU PHÍ

Từ ngày 15 - 28

30% trên giá mua

Từ ngày 29 - 42

40% trên giá mua

Cứ mỗi ngày tiếp theo

Thêm 0.2% trên một ngày

Sản phẩm không bị lỗi

14 ngày đầu tiên

20% trên giá mua

Từ ngày 15 - 28

30% trên giá mua

Từ ngày 29 - 42

40% trên giá mua

Cứ mỗi ngày tiếp theo

Thêm 0.2% trên một ngày

Sản phẩm bị lỗi do người sử dụng

Sản phẩm không còn tem bảo hành, bị rơi, va chạm, ma sát với vật cứng làm trầy xước, cấn móp, sản phẩm bị vào nước ... theo qui định từ chối bảo hành của nhà sản xuất

=> Không áp dụng đổi trả, khách hàng chịu chi phí sửa chữa.

 

B. Điều kiện đổi trả hàng

_ Sản phẩm mới phải có giá trị bằng hoặc cao hơn giá trị sản phẩm đổi.

 ​_ Còn hóa đơn mua hàng

_ Còn đầy đủ hộp sản phẩm (Nếu có)

_ Còn đầy đủ phiếu bảo hành (nếu có) và phụ kiện đi kèm

_ Quà khuyến mãi có giá trị (nếu có)

_ Trường hợp thiếu các điều kiện trên: thu phí theo qui định. Ngoài ra, KHÔNG thu thêm bất kỳ phí nào khác

zalo