Sản Phẩm Khuyến Mại

 

KHUYẾN MẠI TẶNG LOA

HD NAM KHÁNH tổ chức chương trình Khuyến mại tặng Loa SUB cho khách hàng mua Dàn âm thanh Xem phim, Nghe nhạc.

 

Xem thông tin chi tiết khuyến mại tại đây: Khuyến Mại HD Nam Khánh

(Tổng 40 sản phẩm / 2 trang)

Bộ Karaoke Amply AAP PK2300+Loa JBL Pasion10

28.000.000₫ 35.530.000₫ - 21%

Bộ Karaoke Amply AAP PK2300+Loa AAD K410

25.500.000₫ 35.530.000₫ - 28%

Bộ Karaoke Amply AAP PK2300+Loa CAVS LF712

22.000.000₫ 30.830.000₫ - 29%

Bộ Karaoke Amply AAP PK2300+Loa CAVS LF710

19.000.000₫ 27.930.000₫ - 32%

Bộ Hifi Yamaha R N803 + Loa Polk Audio A5

27.600.000₫ 32.539.000₫ - 15%

Bộ Hifi Yamaha R N803 + Loa Polk Audio A7

30.000.000₫ 35.639.000₫ - 16%

Bộ Hifi Yamaha RN803 + Loa Tannoy XT6F

37.700.000₫ 44.451.000₫ - 15%

Bộ Hifi Yamaha RN803 + Loa Jamo C95 ii

24.500.000₫ 28.741.000₫ - 15%

Bộ Hifi Yamaha R-N803 + Loa Jamo C97ii

29.500.000₫ 34.741.000₫ - 15%

Bộ Hifi Yamaha RN803 + Loa Klipsch RP 6000F

30.000.000₫ 35.441.000₫ - 15%

Bộ Hifi Yamaha RN803 + Loa Klipsch RP 5000F

29.700.000₫ 31.441.000₫ - 6%

Bộ Hi-fi Amply Denon 800NE + Loa Tannoy XT6F

37.000.000₫ 43.710.000₫ - 15%

Bộ Hi-fi Amply Denon 800NE + Loa Polk RTi A5

27.000.000₫ 31.798.000₫ - 15%

Bộ Hi-fi Amply Denon 800NE + Loa Polk RTi A7

30.000.000₫ 34.898.000₫ - 14%

Bộ Hifi Amply Denon 800NE + Loa Jamo C97 ii

29.000.000₫ 34.000.000₫ - 15%

Bộ Hifi Amply Denon 800NE + Loa Jamo C95 ii

24.000.000₫ 28.000.000₫ - 14%

Amply Denon X1600H + Bộ 5.1 Jamo C95II + Sub J10

35.900.000₫ 45.750.000₫ - 22%

Amply Denon X2600H + Bộ 5.1 Jamo C95II + Sub J10

38.900.000₫ 50.750.000₫ - 23%

Amply Denon X2600H + Bộ 5.1 Jamo C97II + Sub J10

44.700.000₫ 57.650.000₫ - 22%

Amply Denon X2600H + Bộ 5.1 Jamo C97II + Sub J10

46.500.000₫ 58.650.000₫ - 21%

Amply Denon X3600H + Bộ 5.1 Jamo C97II + Sub J10

53.900.000₫ 67.650.000₫ - 20%

Amply Denon X3600H + Bộ 5.1 Jamo C97II + Sub J110

55.900.000₫ 70.750.000₫ - 21%

Bộ 5.1 Amply Denon X4500H + Loa 5.1 Klipsch 8000F

90.000.000₫ 111.700.000₫ - 19%

Amply Denon X550BT + Loa Jamo S807

22.700.000₫ 28.150.000₫ - 19%

Bộ 5.1 Amply Denon X1600H - Loa 5.1 Klipsch 600M

42.500.000₫ 53.700.000₫ - 21%

Bộ 5.1 Amply Denon X1600H - Loa 5.1 Klipsch 620F

35.900.000₫ 46.000.000₫ - 22%

Amply Denon AVR X7200WA, Loa Font Klipsch RF7 III

184.500.000₫ 223.000.000₫ - 17%

Bộ 5.1 Amply Denon X2600H - Loa 5.1 Klipsch 820F

45.900.000₫ 58.700.000₫ - 22%

Bộ 5.1 Amply Denon X2600H - Loa 5.1 Klipsch 6000F

57.900.000₫ 73.000.000₫ - 21%

Bộ Hi-fi Amply Denon 800NE + Loa Klipsch RP 4000F

23.600.000₫ 27.800.000₫ - 15%

Bộ Hi-fi Amply Denon 1600NE + Loa Klipsch RP 6000F

43.900.000₫ 51.700.000₫ - 15%

Bộ Hifi Denon 2500NE + Klipsch RF 7III

119.000.000₫ 140.000.000₫ - 15%

Bộ Hi-fi Amply Denon 800NE + Loa Klipsch R-820F

28.000.000₫ 33.000.000₫ - 15%

Bộ Hi-fi Amply Denon 1600 NE + Loa Klipsch RP-8000F

52.900.000₫ 61.500.000₫ - 14%

Bộ Hi-fi Amply Denon 800NE + Loa Klipsch RP 6000F

30.000.000₫ 34.700.000₫ - 14%

Bộ 5.1 Amply Denon X2600H - Loa 5.1 Klipsch 5000F

60.900.000₫ 69.000.000₫ - 12%

Bộ 5.1 Amply Denon X3600H - Loa 5.1 Klipsch 6000F

65.900.000₫ 82.000.000₫ - 20%

Bộ 5.1 Amply Denon X6500H + Loa 5.1 Klipsch 8000F

111.000.000₫ 131.200.000₫ - 15%

Bộ Hi-fi Amply Marantz PM8006, Loa Monitor Audio Silver 200

53.000.000₫ 62.800.000₫ - 16%