Âm Thanh Dolby Atmos

(Tổng 15 sản phẩm / 1 trang)

Loa Surround Klipsch RP 140SA-Dolby Atmost

7.600.000₫ 8.000.000₫ - 5%

Amply Denon AVR X1400H

12.825.000₫ 13.500.000₫ - 5%

Loa Klipsch RP 280FA-Dolby Atmost

37.000.000₫ 39.000.000₫ - 5%

Amply Denon AVR X2400H

16.000.000₫ 19.000.000₫ - 16%

Amply Denon AVR X3400H

24.700.000₫ 26.000.000₫ - 5%

Amply Denon AVR-X4400H

37.050.000₫ 39.000.000₫ - 5%

Amply Denon AVR X6400H

64.000.000₫ 69.000.000₫ - 7%

Bộ Loa 5.0 Jamo S805 HCS

11.400.000₫ 12.000.000₫ - 5%

Bộ Loa 5.0 Jamo S807 HCS

13.300.000₫ 14.000.000₫ - 5%

Bộ Loa 5.0 Jamo S809 HCS

15.200.000₫ 16.000.000₫ - 5%

Loa Jamo ATM50 - Dolby Atmos

6.600.000₫ 6.950.000₫ - 5%

Loa Jamo S8 ATM

Cập nhật giá

Loa Klipsch R-625FA

28.500.000₫ 30.000.000₫ - 5%

Loa Klipsch RP-8060FA

46.500.000₫ 49.000.000₫ - 5%

Âm Thanh Dolby Atmos

Tổng hợp các thiết bị phối ghép cho dàn âm thanh Dolby Atmos chuyên nghiệp bao gồm: Loa Dolby Atmos, Amply Dolby Atmos