Ổ Cứng HDD Toshiba

(Tổng 4 sản phẩm / 1 trang)

HDD TOSHIBA 500GB 2.5"

1.490.000₫

Ổ cứng HDD TOSHIBA 3TB 3,5"

2.800.000₫ 3.450.000₫

Ổ cứng HDD TOSHIBA 2TB 3,5"

2.000.000₫ 2.450.000₫

HDD TOSHIBA 1TB 3,5"

1.600.000₫ 1.750.000₫