Cách sử dụng  AirPlay của Amply Denon

Cách sử dụng AirPlay của Amply Denon

22/03/2017   |   Đăng bởi Admin

Chức năng Airplay ( trên sản phẩm Denon) cho phép bạn truyền các file nhạc iTunes trực tiếp từ PC hoặc Mac đến các sản phẩm Denon có hỗ trợ tính năng AirPlay thông qua mạng internet gia đình. Từ các sản phẩm Denon, có thể truy cập và chỉnh sửa thông tin nghệ sĩ, album nghệ thuật cũng như thời gian. Bạn có thể kiểm soát tính năng chuyển hướng một số chính của iTunes của bạn từ các đơn vị Denon. Ngoài ra, Apple cung cấp các ứng dụng điều khiển từ xa miễn phí cho iPhone, iPod Touch và iPad để kiểm soát nội dung của thư viện iTunes và chỉnh âm lượng của các sản phẩm có Airpl

Viết bình luận

zalo