Giải thích về ký tự E1, E2 sau tên sản phẩm Denon

Giải thích về ký tự E1, E2 sau tên sản phẩm Denon

22/03/2017   |   Đăng bởi Admin

E1 là cho phiên bản Châu Á ( chỉ áp dụng cho các đầu Blu-Ray vì lý do mã vùng)

E2 là phiên bản Châu Âu/Châu Á (Hầu hết tất cả các model vì lý do điện thế 230V,50 Hz)

 Ví dụ những sản phẩm sau

Category           Model number             Colour   Version 

AVR                 4520                             BK                    E2

BDT                  1713UD                        BK                    E1

  

E1 for Asia version (now, only available Blu-ray player due to region code)

E2 for Europe/Asia version (almost all models due to 230V, 50Hz)

 So, we are calling model number but correct model name is

 For your reference;

  Category           Model number               Colour              Version

AVR                 4520                             BK                    E2

BDT                  1713UD                        BK                    E1

Viết bình luận

zalo