HD Nam Khánh vinh dự lên sóng VTC trong phóng sự về Máy chiếu

HD Nam Khánh vinh dự lên sóng VTC trong phóng sự về Máy chiếu

22/03/2017   |   Đăng bởi Admin

 

Đài truyền hình Kỹ thuật sô VTC quay phóng sự Máy chiếu tại HD Nam Khánh.

 

 

 

 

zalo