Sự khác nhau giữa Ampli có ký tự đầu là PMA và DRA của Denon

Sự khác nhau giữa Ampli có ký tự đầu là PMA và DRA của Denon

22/03/2017   |   Đăng bởi Admin

Sự khác nhau giữa 2 lọai Ampli này là: PMA chỉ là cái Ampli 2 kênh stereo, DRA vừa là Ampli vừa có thêm bộ thu sóng ( Radio) có thể bắt sóng Fm/Am Không có sự khác biệt nhiều giữa hai Ampli này khi phối ghép loa nếu 2 lọai có công suất và các thông số khác giống nhau 

Viết bình luận

zalo