Truy cập dữ liệu trong mạng nội bộ trên đầu HD Dune Solo 4K

Truy cập dữ liệu trong mạng nội bộ trên đầu HD Dune Solo 4K

22/03/2017   |   Đăng bởi Admin

Truy cập dữ liệu trong mạng nội bộ trên đầu HD Dune Solo 4K

Bài viết này hướng dẫn truy cập mạng nội bộ trên Dune HD, thích hợp để bạn chia sẻ nội dung từ ổ cứng mạng (NAS) hoặc trong máy tính một cách nhanh chóng.

PHẦN 1: CÀI ĐẶT TRÊN MÁY TÍNH

Các bạn vào đường dẫn Control Panel\All Control Panel Items\Network and Sharing Center\Advanced sharing settings, sau đó chọn phần All Networks.

share-mang-lan-dune-hd

Chọn Tắt mật khẩu như hình trên

Tiếp theo, bạn chọn thư mục cần chia sẻ tập tin, ví dụ như thư mục Music này đã được chia sẻ qua mạng nội bộ.

share-mang-lan-tren-dune-hd-8

PHẦN 2: DUYỆT MẠNG TRÊN DUNE HD

Trên Dune Solo 4K hoặc Dune Duo 4K, các bạn vào phần Nguồn phát, chọn Duyệt mạng, bấm tiếp Địa điểm mạng. Lúc này các máy tính chung một mạng LAN sẽ hiện ra như hình dưới đây.

share-mang-lan-tren-dune-hd-3

share-mang-lan-tren-dune-hd-4

Bấm vào tên máy tính hoặc ổ cứng mạng mà bạn muốn truy cập.

share-mang-lan-tren-dune-hd-6

share-mang-lan-tren-dune-hd-5

Nhập tên và mật khẩu của máy tính (mặc dù bạn đã chọn tắt ở bước 1)

share-mang-lan-tren-dune-hd-2

Màn hình sẽ hiện ra các file và thư mục tương tự như trên máy tính. Việc còn lại là bạn chỉ cần bấm vào bài hát hoặc video bất kì để Dune HD tự phát.

share-mang-lan-tren-dune-hd-1

Lưu ý:

  • Hướng dẫn được thực hiện trên máy tính dùng Windows 10, Dune Solo 4K
  • Cả Dune Solo 4K và máy tính đều sử dụng WIFI internet, không cần sử dụng mạng dây.

Viết bình luận

zalo